2020-2021 Yeni Kayıt Dönemimiz Başlamıştır.

2020-2021 Yeni Kayıt Dönemimiz Başlamıştır.

Yurt Müdürlüğüne teslim edilen müracaat dosyaları ve belgeler ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun görülen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılır. Kanun, tebliğler ile yönetmeliklere göre kayıt yapılması uygun bulunmayan müracaat sahipleri yurda kabul edilmezler.